Massmedium och hur det påverkar oss

 

Något som är säkert är i alla fall att massmedia påverkar oss. Dagstidningar är vår största informationskälla när det gäller framförallt kost och hälsa. Svenskarna är också ett folk som läser tidningen väldigt mycket. 2010 låg Sverige på fjärde plats i hela världen vad det gäller upplaga per person. Medierna har blivit som en slags kompass och den hjälper oss att ta oss igenom tillvaron. Många forskare har börjat prata om något som kallas mediterande erfarenhet. Det är den erfarenheten man får från medier och som man sedan gör till sin egen. Man använder sig av den här erfarenheten när den egna erfarenheten inte räcker till. Det innebär att man alltså går runt med bilder och liknande i huvudet som man sett på kanske internet, TV eller i en tidning och tar sedan fram de när det behövs. Läsandet av tidningar har minskat och internet används allt mer men det finns även något annat intressant med detta. Det är inte säkert att man tar in all information man ser på internet för vanliga papperstidningar har högre trovärdighet. 

Barnen påverkas också av reklamen. Ett exempel är att Världshälsoorganisationen har sett att om man marknadsför livsmedel som riktas mot barn så kommer man också se att det blir en högre fetman. Just i Sverige finns det en lag som förbjuder att reklam ska riktas mot barn under tolv år. Det gäller både tv-sändningar, text-tv och beställ-tv. Reklamen får absolut heller inte visas i samband med ett program som framförallt vänder sig till barn under tolv år.  

De sociala medierna är inte själva i kampen mot människorna. De har väldigt mycket hjälp från elektronikkedjor, internetleverantörer och andra samverkande konkurrenter. Ska man tillåta att barnen använder sociala medier eller inte? Det är väldigt svårt som förälder att veta detta. Man får välja själv hur man vill göra men man ska absolut ha i åtanke att det i vissa fall kan leda till utstötthet och konflikter. Man är med på sociala medier så vill man visa upp sig och det kan finnas folk som inte accepterar det riktigt.

Massmedia påverkar mer än vad man tror också vad man tänker. Det finns över 400 studier som visar att massmedia inte burkar lyckas med att styra vad människor ska ha för specifika åsikter men de kan istället styra vad det är människor ska ha åsikter om. Något som gör att detta sker är de kognitiva selektionsprocesserna. Verkligheten är helt enkelt så obegränsad att man själv som enskild person inte kan undersöka allt utan man litar helt enkelt på att journalister har koll. Man tror att de filtrerar och tar fram det som är viktigt med tanke på samhället och upplysningen. Medierna påverkar alltså vad man tänker på och vad man har åsikter om. Hur man tar informationens beror också på vad man har för erfarenhet av den tidigare. Om man inte har erfarenhet av en viss sak så tror man mer på det som media lägger fram om det än om man faktiskt har egen erfarenhet av det.